Verkennend onderzoek naar kwetsbare processen

Hoe met name kleine gemeenten weerbaarder kunnen worden.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verkenning gedaan naar kwetsbare processen bij met name kleinere gemeenten. In deze verkenning zijn aan de hand van gesprekken met gemeenten, provincies en RIEC’s en beschikbare literatuur kwetsbare processen en omstan­digheden voor ondermijning in met name kleine gemeenten benoemd. Ook laat de verkenning zien wat bekend is over het signaleren van deze kwetsbare processen en omstandigheden en hoe met name kleine gemeenten geholpen kunnen worden om de gemeentelijke weerbaarheid te vergroten.

Lees hier het rapport Lessen over kwetsbare processen.

Kijk hier voor meer informatie over kwetsbare processen: Kwetsbare processen in organisaties | Netwerk Weerbaar Bestuur