Uitgelicht

Regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling maakt het mogelijk dat decentrale bestuurders passende beveiligingsmaatregelen kunnen krijgen.

Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige burgemeestersambt brengt helaas ook enige risico’s met zich mee. Door bij de start al meteen duidelijk te communiceren over de persoonlijke veiligheid, kan u zich goed voorbereiden.

Kwetsbare processen in organisaties

Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u bij het signaleren en versterken van kwetsbare processen. Zo is uw organisatie beter beschermd

Ondersteuningsteam on Tour: de kracht van het gesprek

‘Onderschat niet de impact van agressie op je familieleden’

Sessies Ondersteuningsteam brengen gesprek op gang over agressie

“Intimidatie en bedreiging zijn de bijl aan de wortel van ons democratisch rechtsstelsel”

‘Hoe meer verhalen naar buiten komen, hoe meer we inzien dat agressie niet normaal is’

Oog voor de mensen in de publieke zaak

"Je wilt gewoon dat veiligheid gegarandeerd is."

Netwerk Weerbaar Bestuur viert 5-jarig bestaan

Verkennend onderzoek naar kwetsbare processen

Raadsleden en bestuurders in gesprek over impact van agressie

‘Een luisterend oor is al de helft van de hulp’

Animatie Statenleden: hoe om te gaan met agressie en intimidatie

Onderzoek naar online veiligheid politieke ambtsdragers

Regionale leerbijeenkomsten versterking lokale driehoek

Afscherming bezoekadres in Handelsregister voor politieke ambtsdragers en hun partners/huisgenoten

Afschermen (adres)gegevens

Politieke ambtsdragers hebben steeds vaker te maken met intimidatie, agressie en bedreiging via het internet. Sommige privégegevens zijn via openbare registers te verkrijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van jouw gezin of jouzelf. Zo kunnen mensen via een van de onderstaande bronnen achterhalen waar je woont. Dit kan leiden tot intimiderende en onveilige situaties.

Interview: ‘We moeten ons bewust worden dat aangifte loont’

Interview: ‘Je moet de norm niet laten vervagen’

Nieuwe lichting Veiligheidspakketten voor startende burgemeesters

Handreiking Integriteit aan de collegetafel

Helft politiek ambtsdragers heeft te maken met agressie of geweld

Intensiveringen bestuurlijke weerbaarheid

Pilot integrale beveiliging

Het doel van de Pilot integrale beveiliging was om gemeentelijke organisaties weerbaarder en veerkrachtiger te maken tegen oneigenlijke druk, door de verschillende elementen van beveiliging samen te brengen in één beleid.

Collectieve norm tegen agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm voor decentrale politieke ambtsdragers tegen externe agressie en intimidatie ontwikkeld.

Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers

Deze toolkit helpt politieke ambtsdragers om belangen af te wegen en keuzes te maken.

Woningscan decentrale volksvertegenwoordigers

Tijdens de gratis woningscan voor burgemeesters en wethouders brengt een veiligheidsadviseur van het CCV in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Om u te helpen bij vraagstukken omtrent uw eigen veiligheid is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) ingericht.