Wat draag je mee?

Wat kan ik in dit onderdeel ontwikkelen?

Check je bagage en ontdek wat invloed heeft op jouw integer handelen

  • Ontdek je positieve en negatieve condities voor integer handelen
  • Gebruik de tool om ruggespraak met jezelf te houden
  • Check je nevenfuncties en bekijk of je maatregelen moet nemen

Check je bagage

Een politicus hoort met twee benen in de samenleving te staan. Dat is noodzakelijk; je moet weten wat er speelt om belangen te kunnen behartigen. Aan deze verbindingen zitten voor- en nadelen. Voordeel is dat het waardevolle inzichten oplevert over het functioneren van een gemeenschap: wat gaat er goed, maar ook wat kan er beter. Deze verbindingen kunnen ook een nadeel zijn. Voor jezelf of je omgeving is het misschien lastiger nu neutraal naar belangen of personen te kijken. Je kunt ergens te dicht op hebben gestaan, bijvoorbeeld als het om de situatie gaat van je oude werkgever, een braakliggend terrein van je broer of de wijk waar je in woont. Als politicus ben je er voor iedereen. De infographic ‘Ruggespraak met jezelf’ helpt je om op een aantal domeinen jezelf controlevragen te stellen.

Deze clip legt uit hoe je relaties, je arbeidsverleden, je ervaringen en je bezittingen invloed kunnen hebben op je integer handelen.

Nevenfuncties: wat mag, kan of kan duidelijk niet?

In de Gemeentewet, Provinciewet en de Waterschapswet wordt benoemd wat een raadslid, statenlid of lid van het algemeen bestuur niet kan doen (zogenoemde verboden handelingen). Uiteraard geldt dat wat ‘kan’ niet altijd wenselijk is. In de infographic ‘Check (al) je nevenfuncties!’ is een checklist opgenomen om te beoordelen of een nevenfunctie is te combineren met een rol als politiek ambtsdrager. In sommige gevallen is het wenselijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Ga voor al je nevenfuncties goed na of het nodig is nog aanvullende maatregelen te treffen om te voorkomen dat functies elkaar ongewenst beïnvloeden.