Wat kun je doen?

Wat kan ik in dit onderdeel ontwikkelen? 

Aan de slag met een concreet actieplan om je integriteit verder te ontwikkelen

  • Haal het net op en ontdek waar nog aandachtspunten liggen 
  • Ontdek hoe preventie incidenten voorkomt
  • Bepaal hoe je integriteit kunt monitoren
  • Verhoog je weerbaarheid in concrete situaties

Ontwikkel je integriteit

Je weet inmiddels dat integriteit niet iets is wat jou als persoon kenmerkt, maar een voortdurend bewustzijn en handelen dat je kunt ontwikkelen. Je startpunt, hoe je kiest en afweegt en hoe de cultuur in de fractie of het team is, bepaalt of jij in de context van je politieke ambt extra aandacht kunt besteden aan de ontwikkeling van je integer handelen. Vervolgens is het verstandig om voortdurend te monitoren hoe jij en je collega politiek ambtsdragers de principes verbinden met het concreet handelen in de dagelijkse praktijk. Tenslotte wil je weerbaar kunnen reageren als zich daadwerkelijk een incident voordoet of er sprake is van ondermijning. Als je op basis van inzicht in alle relevante factoren aandacht hebt voor preventie, monitoring en weerbaar reageren, ben je democratisch weerbaar. De infographic kun je gebruiken om te bekijken hoe jij ervoor staat en op welke onderdelen je je nog meer kunt ontwikkelen. 

Balans zoeken

Je kunt analyseren hoe jij ervoor staat of hoe de fractie of je team ervoor staat. Maar daarmee ben je er niet: werken aan democratische weerbaarheid vraagt blijvende inzet en gedragsverandering. Je bent als een koorddanser voortdurend aan het balanceren. Hieronder een aantal tips om interventies te doen om je democratische weerbaarheid te bevorderen. In de bijbehorende clip worden de tips concreet en toepasbaar gemaakt.

Preventie

Democratische weerbaarheid begint met een solide basis, die voorkomt dat zich plotselinge en onbeheersbare incidenten voordoen. Dat begint met kennis over en begrip van wat integriteit is: het afwegen van factoren en belangen, waarbij je persoon, je startpunt, je sociale omgeving en de externe omgeving invloed hebben op je handelen. Bewustzijn houdt in dat je een beeld hebt van waar integriteit in de politieke organisatie voor staat en wat het betekent voor je dagelijks handelen. Tips voor preventie zijn: gebruik de tools om inzicht te krijgen, leg vast wat de afspraken zijn, weet waar je staat en formuleer ontwikkeldoelen.

Monitoring

Democratische weerbaarheid groeit als je blijft monitoren en investeren in de aandacht voor integriteit. Je principes en uitgangspunten moeten verbonden worden aan de dagelijkse praktijk van je handelen. Hoe kom je als persoon of als fractie van principes naar daadwerkelijke keuzes in de afweging van belangen? Monitoring is niet alleen de jaarlijkse check op nevenfuncties, maar vooral het voortdurende gesprek over de dilemma’s die je tegenkomt in de praktijk van het politieke afwegen van belangen. Tips voor monitoring zijn: organiseer reflectie, bespreek dilemma’s en voer functioneringsgesprekken.

Weerbaar blijven

Weerbaar blijven houdt in dat je adequaat kunt reageren als het misgaat, maar dat je ook zicht hebt op je omgeving: wat doet zich daar aan risico's voor? Daarvoor is zicht nodig op de effecten van integriteitsschendingen op het individu, de fractie en het bredere openbaar bestuur. Adequaat reageren kan voorkomen dat grote schade ontstaat aan mensen en aan de democratie. Tips voor weerbaar blijven en weerbaar reageren zijn: zorg voor heldere procedures, wees je bewust van je rol als doelwit van ondermijning en wees alert op ondermijnende activiteiten in je omgeving.

In deze clip wordt een aantal concrete tips gegeven om preventie en monitoring op orde te brengen en weerbaar te blijven

In gesprek

Het voortdurende gesprek over afwegen tussen factoren en belangen en integer handelen  is essentieel. Zo ontwikkel je een gezamenlijke standaard en zo hou je de aandacht voor integriteit warm. Om je daarbij te ondersteunen kun je hieronder een aantal werkvormen downloaden om in je fractie mee aan de slag te gaan. Deze werkvormen helpen je om in de dagelijkse praktijk te reflecteren, om meerdere perspectieven te leren hanteren en om op zoek te gaan naar de waarden die een rol spelen in je afwegingen.