Toegankelijkheid

Weerbaar Bestuur wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze site is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

Status van de toegankelijkheid

Weerbaarbestuur.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B). Naar verwachting zullen de punten die nog niet voldoen in 2024 worden opgelost.

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Weerbaar Bestuur via politiekeambtsdragers@minbzk.nl.