Thema's

Integriteit

Integriteit heeft te maken met de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. De integriteit van politieke ambtsdragers krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gewicht.

Veiligheid

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. En dat terwijl het voor bestuurders van groot belang dat ze hun ambt veilig kunnen uitoefenen. Ervaart u op dit moment die veiligheid niet?