Woningscan en veiligheidsgesprek

Woningscan en veiligheidsgesprek

Politieke ambtsdragers kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Dit gebeurt zowel in de werkomgeving als bij de privéwoning van een bestuurder. Ook als er geen sprake is van een acute dreiging, is het verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning van (decentrale) bestuurders.

Scan en veiligheidsgesprek

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt, in opdracht van Netwerk Weerbaar Bestuur, een gratis woningscan voor zowel burgemeesters, wethouders en raadsleden alsook gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en waterschapsbestuurders aan. Tijdens de woningscan brengt een veiligheidsadviseur in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn en gaat daarover in gesprek met de bestuurder. Thema’s die tijdens de woningscan aan bod komen zijn bijvoorbeeld agressie en geweld, woninginbraak, woningoverval, cybercrime en brandstichting.

Tips

U krijgt als bestuurder direct tips over wat u zelf kunt doen om uw veiligheid te vergroten. De scan is van toepassing in situaties waarbij nog geen concrete en serieuze dreigingen zijn. Indien dit wel het geval is, kunnen maatregelen worden getroffen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen. Geïnteresseerd in een gratis woningscan? Neem direct contact op met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, zie hieronder.

De woningscan is ook onderdeel van het veiligheidspakket.