Woningscan en beveiligingsmaatregelen

Politieke ambtsdragers kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Dit gebeurt zowel in de werkomgeving als bij de privéwoning van een bestuurder. Ook als er geen sprake is van een acute dreiging, is het verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning van (decentrale) bestuurders.

Veiligheid nieuwe woning

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning, is het belangrijk om niet met onverwachte situaties rondom veiligheid geconfronteerd te worden. Door eerst te laten onderzoeken hoe veilig een woning én de omgeving is, kunt u een weloverwogen keuze maken. Om u daarbij op weg te helpen, is een aantal aandachtspunten op een rij gezet. Met onze woningscan helpen wij u ook te kijken naar de veiligheid van uw bestaande woning.

Scan en veiligheidsgesprek

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt, in opdracht van Netwerk Weerbaar Bestuur, een gratis woningscan voor zowel burgemeesters, wethouders en raadsleden alsook gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en waterschapsbestuurders aan. Tijdens de woningscan brengt een veiligheidsadviseur in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn en gaat daarover in gesprek met de bestuurder. Thema’s die tijdens de woningscan aan bod komen zijn bijvoorbeeld agressie en geweld, woninginbraak, woningoverval, cybercrime en brandstichting.

U krijgt als bestuurder direct tips over wat u zelf kunt doen om uw veiligheid te vergroten. De scan is van toepassing in situaties waarin nog geen concrete en serieuze dreigingen bestaan. Indien dit wel het geval is, kunnen maatregelen worden getroffen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen. 

De tips bij de huizenjacht en woningscan zijn ook onderdeel van het Veiligheidspakket burgemeesters.

Politiekeurmerk Veilig Wonen: eisen en kosten

Een veilige woning is voor iedereen van belang, ook voor politieke ambtsdragers. Als een woning aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoet, neemt de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80% af. Op de flyer 'Wat kost een PKVW-woning?' is stap voor stap uitgelegd aan welke eisen een veilige woning voldoet en welke kosten daaraan verbonden zijn.