VNG Toolkit integriteit bestuurders

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een Toolkit integriteit voor bestuurders. Hierin staan onderwerpen als kandidaatstelling en benoeming bestuurders, een gedragscode voor politieke ambtsdragers en wat te doen met (vertrouwelijke) informatie, geschenken en uitnodigingen.

Elk onderwerp biedt u uitleg en meer informatie via handboeken, steunpunten, handreikingen en aandachtspunten.

VNG Toolkit integriteit ambtenaren

Het VNG ontwikkelde daarnaast een Toolkit integriteit voor ambtenaren. De Toolkit bevat onderwerpen als het afleggen van de eed of belofte, maatregelen gericht op informatiebescherming, wat te doen met nevenwerkzaamheden en inkoop- en aanbestedingsprocedures. U vindt hier meer informatie door infographics, brochures, handreikingen, gedragscodes en formulieren. Wilt u meer weten? Ga dan naar de Toolkit.