Trainingen veiligheid

Als (lokale) bestuurder of volksvertegenwoordiger kunt u geconfronteerd worden met diverse vormen van intimidatie, beïnvloeding en bedreiging. De trainingen worden zowel voor de hele raad, Staten of college als ook individueel gegeven. Neem voor een overzicht van mogelijke trainingen voor uw doelgroep, contact op met de betreffende beroeps- en belangenvereniging of uw politieke partij.

Training Omgaan met intimidatie en bedreiging

Het opleidingsinstituut DJI zorgt er met opleidingen en kennisactiviteiten voor dat medewerkers in DJI-functies vakbekwaam worden, zijn en blijven. Het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen zijn daarbij het uitgangspunt. De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met concrete casuïstiek en ervaringen met intimiderende en bedreigde situaties. Na de training hebben de deelnemers handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Daarbij hebben de deelnemers inzicht in preventieve factoren en de-escalerend handelen en kunnen deelnemers beoordelen of actie nodig is en wie ze daarvoor kunnen inschakelen.

Inmiddels hebben al 120 burgemeesters deelgenomen aan de training. Met maximaal tien deelnemers per training is er voldoende ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen.

Trainingsdata

De nieuwe data worden nog bekend gemaakt.

Tijdstip: afhankelijk van aantal deelnemers
Locatie: kan aangepast worden op basis van regionale spreiding deelnemers

Meer informatie over de training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders leest u de folder Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders (pdf). Lees meer informatie over de trainingen van DJI. Aanmelden voor de training kan door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl.