Trainingen weerbaarheid

Als (lokale) bestuurder of volksvertegenwoordiger kunt u geconfronteerd worden met verschillende vormen van intimidatie, beïnvloeding en bedreiging. Hier zijn verschillende trainingen voor ontwikkeld. De trainingen worden voor de hele raad, Staten of college, maar ook individueel gegeven.

Training Omgaan met intimidatie en bedreiging

Het opleidingsinstituut DJI zorgt ervoor dat medewerkers in DJI-functies vakbekwaam worden, zijn en blijven. Het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen zijn daarbij het uitgangspunt. De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met concrete casuïstiek en ervaringen met intimiderende en bedreigde situaties. Na de training hebben de deelnemers handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Daarbij hebben de deelnemers inzicht in preventieve factoren en de-escalerend handelen en kunnen deelnemers beoordelen of actie nodig is en wie ze daarvoor kunnen inschakelen.

Inmiddels hebben al 120 burgemeesters deelgenomen aan de training. Met maximaal tien deelnemers per training is er voldoende ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen.

'Bewuster van de dingen die ik zeg'

Het college van de gemeente Rijswijk volgde de training Omgaan met intimidatie en bedreiging. Wethouder Werner van Damme was er ook bij: "Ik ben me denk ik bewuster van de dingen die ik zelf zeg en de dingen die anderen zeggen."

Meer informatie?

Bekijk de folder Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders (pdf) of raadpleeg een overzicht van alle trainingen van DJI. Aanmelden voor de training kan door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl.