Toolkit integriteit bestuurders

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een Toolkit integriteit voor bestuurders. De toolkit gaat over onderwerpen als kandidaatstelling en benoeming bestuurders, bevat een gedragscode voor politieke ambtsdragers en behandelt wat te doen met (vertrouwelijke) informatie, geschenken en uitnodigingen.

Elk onderwerp bevat uitleg en meer informatie via handboeken, steunpunten, handreikingen en aandachtspunten.

Toolkit integriteit ambtenaren

Het VNG ontwikkelde daarnaast een Toolkit integriteit voor ambtenaren. Deze Toolkit gaat (onder andere) over de eed of belofte, maatregelen gericht op informatiebescherming, wat te doen met nevenwerkzaamheden en inkoop- en aanbestedingsprocedures.