Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers

Als politieke ambtsdrager bent u in de positie om belangen af te wegen en keuzes te maken. Het is een mooi ambt dat kwetsbaar is en waarbij u extra ondersteuning kunt gebruiken om afgewogen keuzes te maken, risico’s in te schatten en belangen te waarderen. Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat voelt soms als balanceren op een slap koord.

Deze toolkit helpt u om zicht te krijgen op hoe u kiest en uw keuzes meedraagt. Het leert u de omgeving goed in te schatten en rekening te houden met risico’s binnen uw gemeente. Ook leert u hoe kwesties rondom integriteit en ondermijning zo aan te pakken zijn dat het democratisch weerbaar blijft.

De toolkit helpt u onder andere met:

  • een zelftest ‘integer handelen’ te maken en op basis daarvan uzelf verder ontwikkelen;
  • u bewust te zijn van uw startpunt. Tools om een goede inschatting te maken van hoe u ervaringen en netwerk uw handelen beïnvloeden; 
  • goed zicht te krijgen op de omgeving waarin u als ambtsdrager functioneert: Is er sprake van een weerbare cultuur? U leert in deze module hoe u in uw omgeving aandacht kunt hebben voor de integriteitsvragen die spelen in het politieke ambt; 
  • een open oog te hebben voor de rol van de omgeving: hoe kijkt men bij nieuwsmedia naar uw handelen en hoe gaat u met media om? In welke mate speelt ondermijning een rol in uw omgeving? 

Ten slotte biedt de toolkit allerlei hulpmiddelen om actief aan de slag te gaan met integriteit, zodat u en uw fractie democratisch weerbaar blijven.

U vindt de toolkit als module in de leeromgeving voor raadsleden.

De Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers is mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie in samenwerking met het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. De toolkit Democratische Weerbaarheid is een resultaat hiervan.