Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) is onderdeel van het CAOP en is in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Steunpunt adviseert commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen. Bij een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager, is het Steunpunt meestal opdrachtgever tot een integriteitsonderzoek. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. In dat geval kan het Steunpunt ingeschakeld worden voor advies.

Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen met het Steunpunt voor een telefonisch gesprek met een adviseur. Dit gesprek vindt op dezelfde dag of de volgende werkdag plaats. Tijdens het intakegesprek krijgt u op hoofdlijnen informatie over de aanpak van een mogelijke integriteitsschending. Ook wordt samen met u vastgesteld of het noodzakelijk is om uw specifieke casus in detail te bespreken. Voor een gedetailleerd gesprek over de casus volgt een tweede afspraak. Zo mogelijk bezoekt de adviseur u voor dit persoonlijke vervolggesprek. Tijdens dit tweede gesprek kunt u in detail ingaan op de te nemen vervolgstappen.

Heeft u vermoedens van integriteitsschendingen of wilt u advies ontvangen op welke manier een goed integriteitsonderzoek moet verlopen. Neem contact op met de coördinator van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Hans Groot via: steunpuntintegriteit@caop.nl of telefoonnummer: 070-3765950.

Voor het delen van vertrouwelijke informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. Deelt u alstublieft geen vertrouwelijke informatie per post of per e-mail voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad

Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending

Wat staat je als beslisser over bestuurlijke integriteit te doen bij vermoedens van integriteitsschendingen? In de Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers lees je welke formele stappen je als verantwoordelijke voor integriteitsbeleid hebt te nemen. De Wegwijzer is zowel een naslagwerk voor het formele traject als een verzameling good practices om het lerend vermogen te vergroten.