Preventieve beveiligingsmaatregelen bestuurders (geldig tot 31 december 2023)

Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

Preventieve beschermingsmaatregelen, zoals de beveiliging van de eigen woning, zijn van groot belang. Deze basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren vastgelegd in een ministeriële regeling, gekoppeld aan de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De ministeriële regeling is per 1 januari 2021 in werking getreden. Let op: de regeling is in deze vorm geldig t/m 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 geldt een aangepaste regeling.

Wat betekent dit in de praktijk?

De regeling maakt het mogelijk dat iedere decentrale bestuurder (commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) een tegemoetkoming kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen. De aanspraak geldt vanaf het moment dat de benoeming vaststaat.

 • Voorwaarde

  De woning van de decentrale bestuurder moet het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben. 

 • Basismaatregelen

  Het pakket bestaat uit beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.

 • Kosten

  Decentrale bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal €2400,- (inclusief btw) per woning waar de decentrale bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak van maximaal € 2400. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale overheden.

 • Keuze

  Het is aan de decentrale bestuurder zelf om te bepalen welke van bovenstaande maatregelen genomen worden.