Preventieve beveiligingsmaatregelen bestuurders

Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

Preventieve beschermingsmaatregelen, zoals de beveiliging van de eigen woning, zijn van groot belang. Deze zogenoemde basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren vastgelegd in een Ministeriële Regeling, gekoppeld aan de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De ministeriële regeling is op 8 oktober in de Staatscourant gepubliceerd en gaat in per 1 januari 2021.

Wat betekent dit in de praktijk?

De regeling maakt het mogelijk dat iedere decentrale bestuurder (commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) een tegemoetkoming van maximaal €2.400,- (inclusief btw) kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen. De aanspraak geldt vanaf het moment dat de benoeming vaststaat. Voorafgaand moet de bestuurder op eigen kosten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

 • Voorwaarden

  De woning van de decentrale bestuurder moet het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben. Dat betekent: voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. De eventuele kosten hiervoor zijn voor eigen rekening van de decentrale bestuurder.

 • Basismaatregelen

  Het pakket bestaat uit beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.

 • Kosten

  Decentrale bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal €2400,- per woning waar de decentrale bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak van maximaal € 2400,-. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale overheden. En zijn inclusief BTW.

 • Keuze

  Het is aan de decentrale bestuurder zelf om te bepalen welke van bovenstaande maatregelen genomen worden. Indien een decentrale bestuurder een door BZK gesubsidieerde woningscan laat doen, kan hij/zij hier wel advies over krijgen. Dit is echter richtinggevend en niet leidend.

Politiekeurmerk Veilig Wonen en de Woningscan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de regeling per 1 januari 2021 is het nu al mogelijk om de woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen te laten voldoen. Ook is er de gratis woningscan, waarbij alle veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht.