Peilstok ondermijning democratie

Is problematisch gedrag of maatschappelijk onbehagen goed zichtbaar? Of moet hiervoor dieper in de gemeenschap gekeken worden? Het Verwey-Jonker ontwikkelde in samenwerking met een aantal gemeenten een ‘peilstok ondermijning democratie’.

In het rapport De doorontwikkeling van een peilstok ondermijning democratie (pdf): De lessen uit de eerste en tweede fase van de ontwikkeling van een meetinstrument die lokaal inzicht biedt in de aanwezigheid van problematisch gedrag met ondermijnende effecten’ beschrijven de auteurs hoe de peilstok tot stand kwam en welke vraagstukken zich daarbij voordeden. In de bijlage van het rapport staan de tools die ze gebruiken, vragenlijsten en stappen, zodat iedere gemeente hier mee aan de slag kan.