Ondermijning

Als bestuurder kunt u benaderd worden voor criminele activiteiten. Dit hoeft niet altijd even duidelijk en zichtbaar plaats te vinden. Echter, wanneer het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt en boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, spreken we van ondermijning. Het is daarom van belang dat u actie onderneemt.

Ondermijningsbeelden geven inzicht in de aard en omvang van georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen een bepaald geografisch gebied. Deze beelden kunnen hulp bieden bij gericht actie ondernemen. Het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt naast de ondermijningsbeelden ook de Methode kwetsbare werkprocessen in organisaties. Deze methodiek focust zich op het voorkomen en tegengaan van ondermijning in gemeenten en biedt inzicht in de aard, omvang en aanpak van intimidatie en bedreiging.

Ondermijningsbeelden RIEC/LIEC

Een ondermijningsbeeld is een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied. De tien RIEC’s en het LIEC ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hiervoor heeft RIEC-LIEC de methodiek ‘ondermijningsbeelden’ ontwikkeld. Het opstellen van een ondermijningsbeeld binnen een bepaald gebied kent twee hoofddoelen:

  • Het ondermijningsbeeld geeft  inzicht in ondermijning: het helpt om middelen en instrumenten effectief in te zetten en het beleid hierop af te stemmen.
  • Het ondermijningsbeeld bevordert alertheid en actiegerichtheid: het zorgt voor een betere, actiegerichte aanpak.

Methodiek

Allereerst worden systeemkennis en (straat)informatie van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren, bewoners en ondernemers verzameld. Door deze informatie te bundelen en te analyseren worden criminele samenwerkingsverbanden, activiteiten en onderliggende structuren zichtbaar. Het geheel leidt tot een ondermijningsbeeld van het betreffende gebied. Bij de totstandkoming van het ondermijningsbeeld spelen de RIEC’s en een aantal partnerorganisaties (zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst) een belangrijke rol. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ondermijningsbeeld.

Bewustwording

Het RIEC-LIEC-netwerk richt zich met name op het vergroten van de bewustwording over de problematiek rondom ondermijning bij de overheid en private partijen. Om de kennis rondom ondermijning te vergroten heeft RIEC Midden-Nederland ook de app ondermijning ontwikkeld.

Wilt u advies en voorlichting van de RIEC’s of het LIEC? Voor algemene vragen kunt u terecht bij het LIEC via info@liec.nl. Voor vragen over de concrete aanpak kunt u terecht bij het RIEC in uw regio.