Nazorg na incident

Voor medewerkers van het openbaar bestuur is het belangrijk dat zij voldoende zorg bij incidenten ervaren. Daarom voerden het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Stichting Impact, in opdracht van Netwerk Weerbaar Bestuur, een verkenning uit naar de behoeften bij gemeenten en provincies rondom nazorg.

Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de praktijk. Het onderzoek concentreerde zich op gesprekken over de nazorg aan raadsleden en wethouders binnen 4 gemeenten, een bestuursadviseur, een voorzitter en een beleidsmedewerker. Uit deze interviews zijn resultaten getrokken, die zijn vertaald naar aanbevelingen.

Aanbevelingen

Het IVP en Stichting Impact ontwikkelden enkele aanbevelingen, die u als gemeente kunt implementeren in uw organisatie. Deze adviezen zijn opgesteld op basis van de informatie verkregen uit de gesprekken. Een voorbeeld van een dergelijke aanbeveling is als volgt: ‘Voorzie in een praktisch opgestelde factsheet waarin het belang van acute zorg wordt benadrukt, maar waarin ook de zorg op de langere termijn aandacht krijgt.’ Wilt u alle aanbevelingen inzien? Lees dan het gehele onderzoek Zorg voor politieke ambtsdragers (pdf).