Mental Check-Up

Een mental Check-Up (MCU) is een gesprek om de veerkracht van een bestuurder in kaart te brengen. Hierdoor kunnen bestuurders hun ervaringen op een rij zetten en hun gevoelens uiten. Deze (vertrouwelijke) gesprekken worden verzorgd door het IVP. Een ervaren MCU-psycholoog die de werkcontext kent, leidt het gesprek. Het MCU is een preventieve check-up, waarin wordt besproken wat de bestuurder bezighoudt en wat zij/hij zelf kan doen om mentaal fit te blijven.

Advies

De interviewer geeft voorlichting over stressreacties en bespreekt zo nodig hoe u hulp kunt inschakelen. Naast deze preventieve werking en een eventuele vroege signalering van psychosociale klachten, resulteert het inbedden van MCU’s in de organisatie tot een vermindering van stigma's. Het is mogelijk om als organisatie  jaarlijks een MCU voor alle of voor specifieke functionarissen te plannen. Maar ook individuen kunnen een MCU aanvragen bij het IVP.

Meer informatie staat op de website van IPV. Voor vragen kunt u mailen naar info@ivp.nl.

Partners