Mental Check-Up

Een mental Check-Up (MCU) is een gesprek om de veerkracht van een bestuurder in kaart te brengen. Het biedt u de mogelijkheid om ervaringen op een rij te zetten en gevoelens te uiten. Het IVP verzorgt deze gesprekken en behandelt ze vertrouwelijk. Een MCU-ervaren psycholoog die uw werkcontext kent, leidt het gesprek. Het is een preventieve check-up, waarin wordt besproken wat u bezighoudt en wat u zelf kunt doen om mentaal fit te blijven.

Advies

De interviewer geeft u voorlichting over stressreacties, advies over hoe u deze stress kunt reduceren en bespreekt zo nodig hoe u meer hulp kunt inschakelen. Naast deze preventieve werking en een eventuele vroege signalering van psychosociale klachten, resulteert het inbedden van MCU’s in de organisatie tot een vermindering van stigma rondom (openheid over) ervaringen en emoties. Het is mogelijk om bijvoorbeeld jaarlijks een MCU voor alle of voor specifieke functionarissen te houden. Maar u kunt ook zelf een mental-check-up aanvragen bij het IVP.

Meer informatie leest u op de website van IPV. Voor vragen kunt u mailen naar info@ivp.nl.