Leidraad Veilig Bestuur

Als gemeente, provincie of waterschap en als bestuurder kunt u geconfronteerd worden met (be-)dreigingen, incidenten en ondermijnende invloeden. Welke producten en diensten zijn er om de gehele organisatie weerbaarder te maken tegen deze ongewenste druk van buiten? De Leidraad Veilig Bestuur biedt u het overzicht.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur heeft zich ingespannen om een scala aan producten en diensten te ontwikkelen die kunnen worden ingezet in grofweg drie fases:

  1. Preventie en voorbereiding;
  2. Reactie bij (be-)dreigingen en incidenten;
  3. Nazorg.

De producten en diensten staan niet op zichzelf, maar passen nadrukkelijk in de gehele set aan maatregelen die ingezet kunnen worden om als organisatie weerbaarder te worden.

Leidraad Veilig Bestuur

De Leidraad Veilig Bestuur dient als overzichtswerk. De leidraad maakt niet alleen duidelijk wat er allemaal is, maar ook wanneer het handig kan zijn om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

Er is een bestuurlijke oplegger Leidraad Veilig Bestuur (pdf, 64 kB, die op één pagina een helder overzicht biedt van alle mogelijkheden en waar u hier meer informatie over kunt vinden. Ook kunt u de volledige Leidraad Veilig Bestuur (pdf, 317 kB) downloaden.

Vragen?

Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via politiekeambtsdragers@minbzk.nl.