Leergang democratische rechtsorde: besturen in tijden van maatschappelijke onrust

Voor het lokaal bestuur is er een uitdaging. Ga je grenzen stellen of juist de interactie opzoeken? Welke partijen betrek je erbij? En hoe motiveer je bestuurlijke besluiten tegen ongewenst gedrag? De gedragingen zijn in principe niet tegen de wet en kunnen ook een vrije uiting van mening, godsdienst of demonstratierecht zijn? Omgaan met deze situaties vergt kennis, oefening, en ook een beetje moed.

Training

In deze training staan kennis, oefenen en het verkrijgen van inzicht in de onderliggende waarden de democratische rechtsorde centraal. We gaan in op de grondbeginselen en onderliggende waarden van de Nederlandse democratische rechtsorde en hoe die te vertalen zijn naar je eigen houding in het werk dat je doet. Ook gaan we op verschillende manieren aan de slag met casuïstiek: door middel van een serious game kruip je in de rol van adviseur of bestuurder, afhankelijk van je functie in het echte leven; en ervaar je aan de hand van op maat gemaakte (semi-fictieve) situaties hoe je de eerder opgedane kennis kunt gebruiken in de praktijk. Met een e-learning vooraf en tips voor de praktijk geven we bovendien aanknopingspunten om op de werkvloer verder met de stof aan de gang te gaan.

De training kent een ééndaagse en tweedaagse variant. De tweedaagse is een uitgebreide versie met twee leermodules en uitgebreid de ruimte om te oefenen met de behandelde theorie. De ééndaagse variant behandelt dezelfde stof in een korter tijdsbestek met minder ruimte voor oefening.

Vanaf september wordt er een nieuwe reeks trainingen ingepland. Heeft u al interesse in de training? Dan kunt u zich alvast melden via Omo@minbzk.nl