Kwetsbare werkprocessen in organisaties

De gemeente heeft als werkgever een belangrijke rol in het zorgen voor een veilige werkomgeving. Om zo bestuurders en ambtenaren weerbaarder te maken tegen ongewenste druk. Dit kan onder andere door het in kaart brengen van de kwetsbare processen binnen de gemeentelijke organisatie, met het doel deze beter te beschermen tegen oneigenlijke beïnvloeding.

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (Verwey-Jonker Instituut, de VU en Bureau Broekhuizen) voerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin 2018 een onderzoek uit naar het vóórkomen en tegengaan van ondermijning in gemeenten. Hieruit voortvloeiend vinden er sinds 2019 diverse leerkringen ‘kwetsbare processen in gemeenten’ plaats met gemeenten die hier actief mee bezig zijn.

De lessen uit dit onderzoek en uit de leerkring zijn te vinden in twee documenten, die hieronder te vinden zijn als PDF. Deze biedt handvatten voor het analyseren en afschermen van kwetsbare processen en het verhogen van de weerbaarheid van de gemeente. De handvatten doorlopen de gehele veiligheidsketen en kunnen een aanvulling zijn voor uw gemeente.

Handelingsperspectief i.r.t. ondermijningsbeeld

Bij een gefundeerde aanpak van een weerbare organisatie wordt eerst de eigen situatie goed in kaart gebracht. Hierbij kan een ondermijningsbeeld behulpzaam zijn. Dit is een rapportage met fenomenen, gelegenheidsstructuren en signalen van ondermijnende criminaliteit binnen een gebied.

Vervolgens kunnen vitale functies en mogelijke kwetsbare processen in de eigen organisatie in kaart gebracht worden. Dit geeft een breed overzicht van de eigen kwetsbaarheden en richting voor  en manieren om dit te versterken. Hiervoor kan een weerbaarheidsscan uitgevoerd worden (ook wel quickscan genoemd). Sommige gemeenten vragen hiervoor een extern bureau of houden een eigen inventarisatie. Andere laten de Piramide naar fitte gemeente (globale kwetsbaarheden en voortgang verbeterplannen) en/of de weerbaarheidsscan (uitgebreid beeld) door het RIEC in de eigen regio uitvoeren. Neem hierover contact op met het RIEC in de eigen regio.

Lees ook: