Integriteitsonderzoek

Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een integriteitsschending kan ervoor gekozen worden om een commissie in te stellen om de vermeende schending te onderzoeken. Leden van de onderzoekscommissies verrichten hun werkzaamheden veelal naast hun eigen hoofdfunctie. De ervaring leert dan ook dat zij behoefte hebben aan inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.

Toegevoegde waarde

Een secretaris kan voor een commissie veel toegevoegde waarde leveren door:

  • Het proces strak en zorgvuldig uit te lijnen;
  • Helder te communiceren over dat proces;
  • De commissie in positie te brengen door goede en scherpe voorbereidende analyses;
  • De onderlinge chemie en synergie binnen de commissie te bevorderen;
  • Goed aan te sluiten bij de praktijk en belevingswereld van bestuurders en ambtenaren.

Het CAOP heeft secretarissen beschikbaar die op korte termijn inzetbaar zijn. Bovendien zijn zij gewend om op vertrouwelijke wijze om te gaan met de informatie die lopende het onderzoek ter beschikking komt. Ook kan het CAOP bemiddelen bij het samenstellen van een onderzoekscommissie.

Partners