Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Handreiking Integriteitstoetsing kandidaat-bestuurders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking helpt bij de stappen en methoden van de integriteitstoetsing van kandidaten voor volksvertegenwoordigende en bestuurlijke functies. 

Methoden

De handreiking biedt, in de vorm van een handzame toolbox, een overzicht van methoden die de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van – en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. Zo is er een leidraad integriteit ten behoeve van selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit politieke ambtsdragers. Verder gaat de handreiking in op het fenomeen spookvertegenwoordiging. Daarnaast biedt het methoden aan die al in een vroeg stadium van het wervings- en selectieproces van kandidaat-politieke ambtsdragers aandacht op het belang van integriteit vestigen.

De dilemmakaarten beschrijven 25 dilemma’s vanuit het oogpunt van politieke ambtsdragers binnen verschillende bestuurslagen. De dilemma’s geven de kandidaat-bestuurder of bestuurder inzicht in wat integer handelen in de dagelijkse praktijk kan betekenen. De kaarten kunnen in elke fase van het proces van werving en selectie worden gebruikt.

De animatie biedt uitleg over het doel van de handreiking, in welke situaties deze behulpzaam is en waar de dilemmakaarten voor gebruikt kunnen worden: