Handreiking Integriteit aan de collegetafel

De behoefte om integriteit bespreekbaar te maken en te houden aan de collegetafel is groot. Toch is het niet vanzelfsprekend. Vaak is er sprake van een zekere verlegenheid of terughoudendheid om dit onderwerp aan te kaarten. De Handreiking Integriteit aan de Collegetafel maakt het makkelijker voor burgemeesters, wethouders en andere betrokkenen om de stap te nemen om integriteit als gespreksonderwerp op tafel te leggen.

Een praktisch instrument om ambtsdragers hierbij te ondersteunen ontbrak nog. Daarom is deze handreiking dan ook gericht op het aandragen van handvatten en mogelijke werkvormen om integriteit daadwerkelijk op tafel te krijgen in het college, gedurende de gehele bestuursperiode. De handreiking heeft als doel de bewustwording te stimuleren van de eigen en de collectieve rol van leden van het college van B&W in het bespreken van integriteitsvraagstukken, en ze houvast te geven om het gesprek praktisch vorm te geven.

Deze Handreiking Integriteit aan de Collegetafel is opgesteld door de Wethoudersvereniging in samenwerking met Necker van Naem en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is primair gericht op burgemeesters en wethouders. Ook betrokkenen die een college van B&W adviseren of ondersteunen bij het bespreekbaar maken van het thema, zoals de gemeentesecretaris of een bestuursadviseur integriteit, kunnen de handreiking gebruiken. Kortom, deze handreiking is voor iedereen die aan de slag wil met het bespreekbaar maken en houden van integriteit aan de collegetafel.

De handreiking bestaat uit verschillende individueel te raadplegen en te gebruiken tools en werkbeschrijvingen. Drie tools zijn volledig uitgewerkt en kunnen direct worden ingezet om het gesprek over integriteit in het college te faciliteren. Aanvullend bevat de handreiking zes alternatieve suggesties voor werkvormen, bedoeld ter inspiratie om te variëren in de manier waarop integriteit in het college aan de orde kan komen. In de toekomst kunnen nieuwe tools en werkvormen worden toegevoegd. Meer werkvormen zijn al eerder ontwikkeld en te vinden hier op de site (weerbaar bestuur). 

De Handreiking Integriteit aan de Collegetafel is, samen met andere instrumenten over integriteit, te vinden op de website van de Wethoudersvereniging.