Collectieve norm tegen agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm voor decentrale politieke ambtsdragers tegen externe agressie en intimidatie ontwikkeld.

Steeds meer gevallen van intimidatie en bedreiging tegen politieke ambtsdragers tonen aan dat het maatschappelijke debat verder verhardt. Hoewel intimidatie en bedreiging toenemen, neemt het aantal meldingen af. Om deze trend te doorbreken hebben de ministeries van BZK en JenV en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in nauwe samenwerking met de partners van het Netwerk Weerbaar Bestuur, een norm voor decentrale politieke ambtsdragers ontwikkeld. Centraal staat: intimidatie en bedreiging zijn niet normaal en horen niet bij het politieke ambt, melden helpt en de politieke ambtsdrager staat er niet alleen voor.

De norm is verder uitgewerkt tot A5, speciaal voor Statenleden (pdf), raadsleden (pdf) en bestuurders. Ook is de norm gebruikt als basis voor het Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers. Dit is een praktische handleiding voor griffiers, secretarissen, voorzitters en anderen die de meldingen van intimidatie en bedreiging van decentrale politieke ambtsdragers oppakken.

De norm

Bij ons, politieke ambtsdragers, staat de bereidheid om agressie en intimidatie te melden onder druk. Terwijl agressie en intimidatie bij een van de drie voorkomt en het ons werk, functioneren en persoonlijke leven bemoeilijkt. De werking van onze democratie lijdt hieronder. Daarom trekken we samen een grens: agressie en intimidatie houd je nooit stil. Want onze norm is: melden helpt. Samen vullen we de collectieve norm per doelgroep én lokaal in. Wij spreken duidelijk af bij wie en hoe agressie en intimidatie intern gemeld moeten worden.

De norm is als bijlage toegevoegd aan het nieuwste boek van Caroline Koetsenruijter. In het Agressieparadijs wordt de collectieve norm als één van de good practices genoemd voor het tegengaan van intimidatie en bedreiging.

Stop Agressie SamenOp 31 januari 2023 is voor een bredere doelgroep: ambtenaren, medewerkers en organisaties die te maken krijgen met agressie op de werkvloer, een nieuwe collectieve norm gelanceerd 'Stop Agressie Samen'. Dit geeft medewerkers, leidinggevenden en werkgevers duidelijke handvatten om nee te zeggen tegen agressie.

Kijk voor meer informatie -o.a. een handige one page en video- over 'Stop Agressie Samen' op de website Veilige publieke dienstverlening