Bestuurlijk instrumentarium tegen (niet-)strafbaar gedrag

Stel, u krijgt als gemeente te maken met maatschappelijke onrust: Weet u dan wat uw bevoegdheden zijn of welke instrumenten u kan inzetten om ondermijning tegen te gaan? De in opdracht van BZK ontwikkelde, onderstaande inventarisaties kunnen helpen bij het bepalen van de handelingsmogelijkheden of het speelveld waarbinnen een bestuurder kan opereren.

Het Verwey-Jonker Instituut schreef het rapport Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur: een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuurlijke maatregelen. Deze inventarisatie beperkt zich niet alleen tot niet-strafbare gedragen, maar richt zich op het instrumentarium van de burgemeester in relatie tot proportionaliteit. Deze hebben zij de escalatiepiramide genoemd, waarmee de zwaarte van de interventie kan worden bepaald. Het hele rapport vindt u op deze pagina.

Bureau Beke schreef het rapport Instrumenten tegen niet-strafbare problematische gedragingen: een inventarisatie vanuit andere fenomenen als input voor aanpak. Met niet-strafbare problematische gedragingen heeft Bureau Beke het over gedragingen die niet strafbaar zijn, maar die wel onze democratische rechtsorde (op lange termijn) dreigt te ondermijnen. De grootste hoeveelheid maatregelen die uit de inventarisatie naar boven gekomen zijn, zijn gericht op de-escalatie.