Basisscan Integriteit

De Basisscan Integriteit legt een ondergrens aan kwaliteit voor alle integriteitsonderzoeken die bureaus aanbieden. De scan is in 2019 te gebruiken in het kader van de benoeming van nieuwe gedeputeerden in provincies, de bestuurders van waterschappen en eilandgedeputeerden.

Download de Basisscan Integriteit op de website van Politieke Ambtsdragers.

Evaluatie Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Na de verkiezingen van 20 maart 2019 en de daarop volgende formaties in de provincies en waterschappen vond een evaluatie van de Handleiding basisscan integriteit plaats. Deze geeft een eerste beeld van het gebruik van de handleiding door provincies en waterschappen, de eventuele effecten en de mogelijk ervaren knelpunten of belemmeringen.