Agressieprotocol

Politieke ambtsdragers kunnen gerelateerd aan de uitvoering van hun publieke taak worden geconfronteerd met normoverschrijdend gedrag van burgers. Ongewenst gedrag, zoals belediging, stalken, vernieling of bedreiging, kan de besluitvorming beïnvloeden. Dit raakt aan de integriteit van het lokale bestuur en is ondermijnend voor de democratie. Hiervoor is het Agressieprotocol ontwikkeld.

Gezamenlijke uitgangspunten

Om normoverschrijdend gedrag te voorkomen en erop te reageren, werken politieke ambtsdragers en ambtenaren vanuit gezamenlijke uitgangspunten. Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid en daarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid. De organisatienorm zoals die wordt gehanteerd voor de ambtenaren geldt ook voor politieke ambtsdragers.

Deze organisatienorm luidt: emotie van burgers mag, agressie wordt niet geaccepteerd. Hierop wordt namens de organisatie altijd een passende reactie gegeven.

In het Agressieprotocol (pdf, 125 kB) staan onder andere maatregelen die bij verbaal en fysiek geweld genomen kunnen worden. U kunt het gebruiken om uw eigen protocol invulling te geven.

Voor raadsleden is een animatie gemaakt die gebruikt kan worden in bijeenkomsten over de omgang met agressie en geweld en de start van het opstellen van een Agressieprotocol.

Bekijk als voorbeeld ook eens het Agressieprotocol van de gemeente Alkmaar en het Agressieprotocol van de gemeente Hilversum.