Agressieprotocol

Politieke ambtsdragers kunnen gerelateerd aan de uitvoering van hun publieke taak worden geconfronteerd met normoverschrijdend gedrag van burgers. Ongewenst gedrag, zoals belediging, stalken, vernieling of bedreiging, kan de besluitvorming beïnvloeden. Dit raakt aan de integriteit van het lokale bestuur en is ondermijnend voor de democratie. Daarom is het Agressieprotocol ontwikkeld.

Gezamenlijke uitgangspunten

In relatie tot het voorkomen van en reageren op normoverschrijdend gedrag werken politieke ambtsdragers en ambtenaren daarom vanuit gezamenlijke uitgangspunten. Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid en er is daarmee ook gezamenlijke verantwoordelijkheid. De organisatienorm zoals die wordt gehanteerd voor de ambtenaren geldt ook voor politieke ambtsdragers.

Deze organisatienorm luidt als volgt: Emotie van burgers mag, agressie wordt niet geaccepteerd. Hierop wordt namens de organisatie altijd een passende reactie gegeven.

In het Agressieprotocol vindt u onder andere maatregelen die u bij verbaal en fysiek geweld kunt nemen. U kunt het format (pdf, 125 kB) gebruiken om uw eigen protocol invulling te geven. Ook kunt u de maatregelen die u in de voorbeelden vindt als uitgangspunt nemen voor uw eigen protocol en dit aanpassen aan uw organisatie.

Bekijk voorbeelden van het Agressieprotocol van de gemeente Alkmaar en het Agressieprotocol van de gemeente Hilversum.