Afwegingskader problematisch gedrag

Afwegingskader problematisch gedrag

Wat is problematisch gedrag en hoe moet ik daar mee omgaan? Wanneer is iets problematisch en niet simpelweg illegaal? Wat weegt zwaarder: openbare orde en veiligheid of het demonstratierecht? Het afwegingskader is i.o.v. BZK ontworpen door de Argumentenfabriek, met als doel gemeenten te helpen bij het maken van afwegingen bij uitzonderlijke situaties, die niet met een Ja of Nee antwoord zijn af te doen.

Volgens BZK is problematisch gedrag, gedrag dat binnen de grenzen van de wet valt, maar dat, op de lange termijn, de democratische rechtsorde dreigt te ondermijnen. Daarnaast bedoelt zij met de democratische rechtsorde een samenleving, waarbinnen interactie tussen burgers en overheid en burgers onderling volgens bepaalde principes verloopt. Dit gaat over grondrechten, solidariteit, sociale cohesie en onderling vertrouwen.

Het afwegingskader (pdf) geeft concrete handelingsopties bij problematisch gedrag, ondersteunt bij het maken van beslissingen en biedt meer informatie over de democratische rechtsorde. 

Wilt u meer oefenen met het maken van beslissingen die effect hebben op de democratische rechtsorde? Kijk dan bij de Leergang democratische rechtsorde: besturen in tijden van maatschappelijke onrust.