Aanpak Integrale Beveiliging

Bij een weerbaar bestuur hoort een weerbare (gemeentelijke) organisatie. Een weerbare organisatie is zich bewust van de mogelijke risico’s en kwetsbaarheden en maakt een afweging in welke maatregelen daarvoor passend zijn. Door bijvoorbeeld fysieke beveiligingsmaatregelen, integriteitsbeleid en het kwetsbare processen met elkaar te verbinden via een integrale beveiligingsaanpak wordt deze weerbaarheid als geheel versterkt.

Onder integrale beveiliging verstaan we het breed aanpakken van de verschillende beveiligingsaspecten. Door verbindingen daartussen te leggen kan het algehele beveiligingsniveau verhoogd worden. De vier belangrijkste thema’s om met elkaar te verbinden zijn:

 1. fysieke beveiliging (veiligheid van personen en objecten, zoals het gemeentehuis);
 2. informatiebeveiliging;
 3. veilig en integer werken;
 4. continuïteit van bedrijfsvoering.

Sinds eind 2019 loopt vanuit het ministerie van BZK de pilot Integrale Beveiligingsplannen in tien gemeenten. Doel is om deze integrale aanpak aan te jagen en van elkaar te leren. Informatie en tussentijdse lessen zijn te vinden op de samenwerkingsomgeving van deelnemende gemeenten en betrokken partners.

De aan de pilot deelnemende gemeenten zijn:

 • Almelo
 • Berkelland
 • Breda
 • Dalfsen
 • Gooise Meren
 • Haarlemmermeer
 • Saba
 • Tiel
 • Tilburg
 • Venlo