Aanpak Integrale Beveiliging

Bij een weerbaar bestuur hoort een weerbare (gemeentelijke) organisatie. Een weerbare organisatie is zich bewust van de mogelijke risico’s en kwetsbaarheden en maakt een afweging welke maatregelen daarvoor passend zijn. Door bijvoorbeeld fysieke beveiligingsmaatregelen, integriteitsbeleid en het kwetsbare processen met elkaar te verbinden via een integrale beveiligingsaanpak, wordt de weerbaarheid als geheel versterkt.

Met 'integrale beveiliging' wordt verwezen naar de brede aanpak van de verschillende beveiligingsaspecten. Door verbindingen daartussen te leggen kan het algehele beveiligingsniveau verhoogd worden. De vier belangrijkste thema’s om met elkaar te verbinden zijn:

  1. Fysieke beveiliging (veiligheid van personen en objecten, zoals het gemeentehuis);
  2. Informatiebeveiliging;
  3. Veilig en integer werken;
  4. Continuïteit van de bedrijfsvoering.

Sinds eind 2019 loopt vanuit het ministerie van BZK de pilot Integrale Beveiligingsplannen in tien gemeenten. Het doel is om deze integrale aanpak aan te jagen en van elkaar te leren. Informatie en lessen zijn te vinden op het Platform Weerbare Overheid.