Privacybeleid

Persoonsgegevens die u opgeeft op weerbaarbestuur.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat weerbaarbestuur.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens weerbaarbestuur.nl gebruikt en waarvoor.

Weerbaarbestuur.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt weerbaarbestuur.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Weerbaarbestuur.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zie ook Privacy