Pilot integrale beveiliging

Het doel van de Pilot integrale beveiliging was om gemeentelijke organisaties weerbaarder en veerkrachtiger te maken tegen oneigenlijke druk, door de verschillende elementen van beveiliging samen te brengen in één beleid.

Al deze elementen komen samen op het platform weerbare overheid. Dit platform helpt gemeenten bij het inrichten van hun integrale beveiliging. Integrale beveiliging is een brede en samenhangende aanpak van de verschillende beveiligingsaspecten van een organisatie. Door de informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, personele beveiliging en integriteit met elkaar te verbinden, wordt het algehele beveiligingsniveau verhoogd. Zo worden veiligheidsrisico's teruggebracht tot een voor de organisatie aanvaardbaar niveau en wordt de organisatie weerbaarder en veiliger. Deze aanpak vindt zijn oorsprong in een weerbare overheid en bestuur.

Weerbare organisatie

Een weerbare overheid is een overheid waar inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners op kunnen vertrouwen. Een weerbare organisatie heeft de betrouwbaarheid en integriteit van ambtenaren en bestuurders hoog in het vaandel staan, is open en toegankelijk, zorgt voor betrouwbare dienstverlening en kent een stevige bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een weerbare organisatie kiest voor een passende aanpak voor het omgaan met veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden.

Resultaten

  • Gemeenten zien het belang en de waarde van het bewustzijn en gedrag van de medewerkers.
  • Er is meer bewustzijn over de integrale beveiliging van de gemeente, dit leidde bij veel van de deelnemende pilotgemeenten tot positieve ervaringen met doorgevoerde veranderingen in hun organisatie. Bewustzijn creëert hiermee draagvlak.
  • Gemeenten werkten tijdens de pilot veel meer samen met elkaar en ervaren dit als meerwaarde.
  • Gemeenten geven aan veel te leren van de samenwerking en uitwisseling van kennis met andere deelnemende gemeenten.
  • Gemeenten ervaren de leerkringen als zeer waardevol.
  • Het overgrote merendeel van de gemeente geeft aan dat hun integrale beveiliging is verbeterd.
  • Gemeenten geven aan meer beveiligingsrisico's te kunnen identificeren dan voor de pilot.
  • Gemeenten signaleren dat regionale samenwerking op het gebied van een weerbare, veerkrachtige en veilige organisatie versterkt moet worden.