‘Een sessie met deskundigen helpt om agressie bespreekbaar te maken’

Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede

Raadsleden en collegeleden in een tiental gemeenten hadden al een gespreksavond in het kader van de On Tour-bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur. Onlangs had het Ondersteuningsteam een sessie bij de gemeente Heemstede. Het werd een mooie avond waarbij werd gesproken over weerbaarheid buiten, maar ook binnen de raadszaal. Burgemeester Astrid Nienhuis blikt terug op een zinvolle sessie en heeft ook wat suggesties voor het OT.

De aanleiding voor een sessie

"Een raadsvergadering waarin de aankoop van een pand voor de opvang van ama's (alleenstaande meerderjarige asielzoekers, red.) aan de orde kwam, was voor de gemeenteraad van Heemstede één van de aanleidingen om een gesprek te voeren over weerbaarheid. Tijdens die vergadering was de publieke tribune gevuld met omwonenden die blijk gaven van hun emoties over het onderwerp. Enkele raadsleden zijn later ook individueel over de opvangkwestie benaderd. Toen is een sessie met het Ondersteuningsteam On Tour georganiseerd," vertelt de burgemeester.

Aarzeling

"Dat het geen makkelijk onderwerp is, bleek wel uit het feit dat er in het begin van die sessie wel wat aarzeling was om voorbeelden te noemen. Misschien omdat er in Heemstede weinig speelt rond dit thema. Na de introductie deelde één van de raadsleden toch een ervaring. Daarna volgden er andere raadsleden die te kennen gaven dat hen ook wel eens iets was overkomen. Een aparte setting creëren begeleid door deskundigen helpt kennelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken."

Raadsleden goed uitrusten

"Het is belangrijk om raadsleden goed te equiperen, zodat ze adequaat kunnen reageren op het moment dat ze met bijvoorbeeld bedreiging of intimidatie te maken hebben. Daar is het tijdens de sessie ook over gegaan: wat kun je in verschillende situaties doen en wat kun je misschien maar beter laten? Dat was nuttig en een goede aanzet om een gereedschapskistje te vullen waaruit we kunnen putten als het gaat om weerbaarheid. Zodat een ieder kan bepalen waar voor hem of haar de grens ligt. Een rollenspel doen om mogelijke situaties te oefenen zou een mooi vervolg kunnen zijn."

Aandacht voor communicatieve vaardigheden

"Maar daarmee zijn we er niet wat mij betreft. Wat bijvoorbeeld niet aan bod kwam, is het aanspreken van iemand wanneer je op een onprettige wijze wordt bejegend. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het zou fijn zijn als daar vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur nog wat meer aandacht voor komt: welke communicatieve vaardigheden heb je nodig en hoe kun je deze verder ontwikkelen?"

'Raadsleden hebben ook eigen verantwoordelijkheid'

"Wat ik in de sessie nog wat onderbelicht vond, was de rol en ook de verantwoordelijkheid die je als raadslid zelf hebt. Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld de toon van je bijdrage in een debat? Met name op de zogenaamde spannende dossiers vind ik het van belang dat je de dynamiek in de raadszaal aanvoelt. Daar kun je in je woordkeus en dus ook in je toon rekening mee houden, zodat voorkomen wordt dat de gemoederen op de publieke tribune worden gevoed. Zo voorkom je ook dat de hele raad kwetsbaar wordt."

Professionele aanpak

"Maar al met al was het een zinvolle avond en was het mooi om te zien dat naast een psycholoog ook de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Henk Bouwmans, red.) meedeed aan de sessie. Dat getuigde van een professionele aanpak. Verder was het fijn om te zien dat tijdens de avond de bewustwording over dit onderwerp werd vergroot," besluit de burgemeester.

Ook het gesprek voeren?

Vindt u het ook zinvol als raadsleden, wethouders en de burgemeester in uw gemeente het gesprek voeren over hoe om te gaan met agressie en intimidatie, vanuit de samenleving en onderling? Neem dan contact op met het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur. Stuur een mail aan info@ondersteuningsteamwb.nl. En kijk eens op de pagina over het Ondersteuningsteam on Tour. Alle gemeenten in Nederland worden sowieso benaderd voor een On Tour-bijeenkomst.

Een overzichtelijke infographic geeft voor verschillende fasen (preventie, reactie en nazorg) inzicht in de verschillende instrumenten en diensten die het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt. De infographic is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en de ambtelijke organisatie.