Vereniging Statenlidnu

Vereniging Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor statenleden. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur. Daarmee zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de Nederlandse democratie. Vereniging Statenlidnu komt op voor de belangen van statenleden en biedt ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Het doel van de vereniging is de statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto: Statenleden in beeld. De vereniging is er voor alle statenleden, burgerstatenleden, commissieleden, duo-statenleden en steunfractieleden. Statenleden willen een bijdrage leveren aan de samenleving door de belangen te vertegenwoordigen van de inwoners uit hun provincie. Vereniging Statenlidnu ondersteunt hen bij het uitoefenen van hun functie.

Ondersteuning

Statenlidnu organiseert bijeenkomsten over thema’s waar statenleden mee te maken krijgen zoals ondermijning, integriteit en fake news. De bijeenkomsten helpen de statenleden om hun rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld zo goed mogelijk te vervullen. De bijeenkomsten staan in het teken van de positie, kennis en vaardigheden van de statenleden.

Voor concrete hulp worden individuele statenleden doorverwezen naar hun eigen griffier en commissaris.

Agressie en geweld | Mentale druk | Vertrouwenspersonen

Contact