Stichting NL Confidential (NLC)

Stichting NL Confidential stelt zich ten doel om mensen in Nederland te ondersteunen en te faciliteren bij het delen van informatie om zo de veiligheid in Nederland te vergroten. NL Confidential biedt hiervoor Meld Misdaad Anoniem, Sektesignaal, MiND en de Vertrouwenslijn. 

Stichting NL Confidential verlaag de drempel om vertrouwelijke informatie te delen, activeert mensen om te melden, biedt een handelingsperspectief bij dilemma’s, adviseert over vertrouwenskwesties en meldingsbereidheid en borgt, waar nodig, anonimiteit. De stichting is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen en vormt dé organisatie voor vertrouwelijke en zo nodig anonieme informatie. Stichting NL Confidential biedt zowel telefonisch als online een aantal tip- en adviespunten.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Per 1 januari 2020 is de vertrouwenslijn voor politieke ambtsdragers opgehouden te bestaan. Politieke Ambtsdragers met vragen over veiligheid, agressie, intimidatie en soortgelijke thema’s kunnen terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Zie ook: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur