ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is het landelijke kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. De kern van Stichting Impact is kennisontwikkeling en kennisdeling. Sinds 2002 heeft Stichting Impact kennis vergaard over de effecten van schokkende gebeurtenissen en is ze expert in het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis. 

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises ondersteunt burgemeesters, voorzitters, veiligheidsregio’s en piketfunctionarissen. De missie van ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is het bevorderen van hoge kwaliteit én adequaat georganiseerde en psychosociale zorg. Een goed georganiseerde en laagdrempelige psychosociale ondersteuning versterkt namelijk de natuurlijke zelfredzaamheid en veerkracht van de getroffenen. 

Onderzoek en instrumenten

In 2011 zijn de onderzoeksactiviteiten van Instituut voor Psychotrauma overgegaan naar ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Zij richten zich vooral op onderzoek en beleid in het publieke domein. ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises voert onderzoek uit naar de weerbaarheidsfactoren van medewerkers bij gemeenten en in de openbare orde. Ze beschikken over een proeftuin van instrumenten om de weerbaarheid te vergroten en ontwikkelen een richtlijn om eenheid van visie, training en instrumenten tussen diverse regio’s, gemeenten en actoren in het veld te verkrijgen. 

De collegiale opvangteams zorgen voor het inrichten, proces, vorm, inhoud en de borging. Tot slot voert ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises effectenmetingen uit van interventies.

Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | Mentale druk | Nazorg | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact