GroenLinks

GroenLinks is een politieke partij waar meer dan 600 raadsleden en ruim 130 ambtsdragers zoals wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en dagelijks bestuurders zich actief voor inzetten. GroenLinks zet zich in voor een land waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo, en eerlijke delen van egoïsme.

GroenLinks heeft een WethoudersNetwerk waar ook de gedeputeerden bij aansluiten. Ze organiseert bijeenkomsten en heeft een eigen communicatieplatform voor leden. Hier komen relevante zaken aan de orde, zowel inhoudelijke onderwerpen als zaken rondom weerbaarheid en integriteit.

Integriteitsprotocol en academie

GroenLinks heeft een eigen Integriteitsprotocol en Integriteitsverklaring. Deze dienen als handvat voor het bespreekbaar maken van dit thema. Integriteit is een vast onderwerp bij de selectie van raadsleden, wethouders en gedeputeerden. Met een eigen Academie biedt GroenLinks trainingen aan waarin deze onderwerpen aan de orde komen. Deze trainingen zijn toegankelijk voor zowel ambtsdragers als voor selectiecommissies. Bij concrete, actuele kwesties die te maken hebben met weerbaarheid en integriteit is de partijvoorzitter van GroenLinks de contactpersoon.

Preventie en trainingen | Mentale druk | Nazorg | Integriteit | Screening | Preventie en trainingen | Integriteitsonderzoeken | Ondersteuningsteam | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact