D66 Bestuurdersvereniging

D66 is een politieke partij die denkt en werkt vanuit het sociaal-liberalisme. Dat betekent dat de partij staat voor vrijheid in verbondenheid. De vijf richtingwijzers zijn: vertrouw op de eigen kracht van mensen, beloon prestatie en deel de welvaart, streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, denk en handel internationaal, en koester de grondrechten en gedeelde waarden.

De D66 Bestuurdersvereniging is een vereniging voor alle D66-bestuurders en politici. Doel is het verbinden van hun lokale, regionale, landelijke en Europese politici en politiek bestuurders. Ook wisselen ze kennis en ervaring uit en bieden ze trainingen en opleidingen aan. Op die manier draagt de vereniging bij aan een professionele, ondersteunende en hechte partij.

Politiek uitwisselingsplatform

De D66 Bestuurdersvereniging biedt haar leden middels thematische portefeuille overleggen een platform waar op inhoud met elkaar gediscussieerd en gespard kan worden. Ook organiseert zij bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, zoals de jaarlijkse statendag, burgemeestersdag en wethoudersdag. Daarnaast organiseert de vereniging landelijke bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse politieke tweedaagse, waar trainingen worden gegeven en ook portefeuille overleggen plaatsvinden.

Advisering en ondersteuning rondom integriteit

Een belangrijk onderdeel is het geven van adviezen rondom politieke werkzaamheden. Dat begint met het ondersteunen van de verenigingsbestuurders bij het scouten en selecteren van kandidaten bij verkiezingen. Middels trainingen en bijbehorende vragenlijsten worden lijstadviescommissies hierbij geholpen. Voor kandidaten zelf is er een scan die dient als zelfreflectie-instrument. Ook de handreiking integriteit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gebruikt bij de gesprekken met kandidaten. Verder heeft de organisatie op veel plekken vertrouwenspersonen. Deze kunnen worden geconsulteerd door alle leden, ongeacht hun functie binnen de partij. Tot slot is de D66 Bestuurdersvereniging vertegenwoordigd in diverse netwerken en onderhoudt het contacten met belangenorganisaties en collega-verenigingen.

Ondersteunen politieke ambtsdragers | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Integriteit | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen

Contact