Christen Democratisch Appel (CDA)

Het CDA is een politieke partij. De christendemocratische partij staat voor een maatschappij gestoeld op de kernwaarden van de Bijbel. Waarden en traditie, familie en gezin, een eerlijke economie, zorg voor elkaar en een sterke samenleving zijn voor het CDA van belang.

De doelgroep van het CDA bestaat uit alle mensen die het CDA-gedachtengoed uitdragen en een warm hart toedragen. Het doel van het CDA is om het christendemocratisch gedachtengoed te bevorderen, te verdiepen, te vernieuwen en te verbreiden. Dit brengen ze tot uiting door deel te nemen aan verkiezingen. Bovendien ondersteunt de partij haar leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders in hun werk. Uiteindelijk wil de partij een maatschappij creëren waarin vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan.

Advies

De diensten die het CDA levert concentreren zich rond de CDA Bestuurdersvereniging en rond de CDA-Academie van het CDA Partijbureau. Zij bieden in de eerste plaats hulp door het beantwoorden van vragen. De Bestuurdersvereniging focust zich vooral op hulp bij vragen over onder andere screening, ongewenst gedrag, integriteit, mentale druk en agressie en geweld. Daarnaast verwijst het CDA regelmatig bestuurders door op basis van de betreffende vragen. De partij behandelt iedere kwestie met discretie en kiest zorgvuldig een passende partner om door te verwijzen. Tevens biedt de partij cursussen en training aan. Wanneer bestuurders problemen ondervinden op het gebied van bijvoorbeeld ondermijning, kunnen zij trainingen volgen bij de CDA-Academie. Ook voor intervisie, mentor en coaching, preventie en nazorg kan de Academie bestuurders een helpende hand bieden. Mensen die lid zijn van het CDA ondersteunt de partij proactief.

Agressie en geweld | Preventie en trainingen | Mentale druk | Nazorg | Integriteit | Screening | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact

  • Benno de Ruiter
    Landelijk Coördinator CDA Bestuurdersvereniging E-mail: benno.deruiter@cda.nl
  • Rick Groenen
    Beleidsregisseur Vitale Vereniging CDA Portefeuille juridische zaken en integriteit E-mail: rick.groenen@cda.nl

CDA Bestuurdersvereniging: bsv@cda.nl
Voor integriteitskwesties: integriteit@cda.nl