CAOP

CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. CAOP is vertrouwd met arbeidszaken en adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in de rijksoverheid, onderwijs en de zorg. 

Integriteit en een veilige werkomgeving zijn een wezenlijk onderdeel van het goed functioneren van mens en organisatie. In het hele land adviseren de experts van CAOP organisaties en besturen om integriteit beter te verankeren in het DNA. Met name actief in het (semi-)publieke domein zoals gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en van uitvoeringsorganisaties tot rechtbanken en universiteiten. Het CAOP levert maatwerk omdat elke organisatie en elk bestuur zijn eigen uitdagingen kent. 

Preventie en bewustwording

De kerntaak van CAOP is preventie en integriteitsbewustwording. Ieder mens verdient een goed geweten en een werkend bestaan zonder onnodige slapeloze nachten als gevolg van onmogelijke dilemma’s. De adviseurs hebben veel ervaring met vraagstukken die gelinkt zijn aan het vergroten van het integriteitsbewustzijn, het bevorderen van transparantie en het voeren van het goede gesprek. Daarnaast hebben ze ervaring met het ondersteunen van bestuurders en management om integriteit te normaliseren, het bieden van zorg en het meedenken over de omgang met integriteitskwesties- en meldingen.

Inspirerende sessies 

CAOP heeft expertise in het organiseren van aansprekende en inspirerende sessies voor groepen ambtenaren met risicovolle werkomstandigheden. Samen met samenwerkingspartners organiseert CAOP jaarlijks de Dag en Nacht van de Integriteit, hét jaarcongres voor de bevordering van de integriteit in de publieke sector. Tijdens de Dag en Nacht is volop uitwisseling van kennis en actuele ontwikkelingen tussen bestuurders en professionals uit de praktijk, alsook tussen praktijk en wetenschap.

Preventie en trainingen | Agressie en geweld | Ondermijning | Nazorg | Integriteit | (Vermoedens van) integriteitsschending | Ondersteuningsteam | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact