Bestuurdersvereniging VVD (VBV)

De VVD is een politieke partij die denkt en werkt vanuit het liberalisme. Dat betekent dat de partij een samenleving wil waarin mensen zoveel mogelijk vrijheid hebben. De VVD heeft vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

De VVD is er voor al haar leden en bestuurders. De partij maakt veel werk van een degelijk en duidelijk integriteitsbeleid. Bewustwording en ondersteuning bij dilemma’s zijn hiervan de basis.

Bijstand, advies en training

De VVD biedt haar leden en bestuurders een keur aan professionele bijstand, advies en handreikingen om de weerbaarheid en veerkracht van haar politieke ambtsdragers te vergroten. De VVD-Bestuurdersvereniging doet dit in het bijzonder voor alle leden die een politieke of bestuurlijke functie uitoefenen namens de VVD. Daarnaast heeft de VVD in 2013 vuistregels vastgesteld om het integriteitsbewustzijn binnen de partij te vergroten. Bovendien is er veel aandacht voor integriteit bij de selectie van kandidaten. De partij ondersteunt kandidaatstellingscommissies bij de screening van kandidaten. Kandidaten worden met behulp van een vragenlijst bewust gemaakt van een mogelijke kwetsbaarheid. Daarover kunnen organen in de partij hen vervolgens adviseren. Tevens maakt de VVD gebruik van beschikbare middelen, zoals de VOG.

De VVD biedt haar leden daarbij de volgende diensten:

  • In iedere regio is een aantal vertrouwenspersonen actief. Deze kunnen worden geconsulteerd door alle VVD-leden, ongeacht hun functie binnen de partij. De vertrouwenspersonen verzorgen de eerstelijns opvang voor VVD-leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma.
  • Bij (vermeende) integriteitschendingen kan een lid van de VVD terecht bij de Commissie Integriteit voor advies.
  • Er is een speciale training dilemma’s. Deze training is toegankelijk voor alle leden van de VVD, ongeacht uw functie. Het onderwerp integriteit is tevens in nagenoeg iedere training verwerkt. Zo blijft integriteit altijd een bespreekbaar onderwerp.
Integriteit | Screening | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact

Voor integriteitskwesties commissieintegriteit@vvd.nl

Voor alle overige vragen: info@vvd.nl