ARQ IVP

ARQ IVP is partner van organisaties vóór, tijdens en na schokkende gebeurtenissen en stressvolle situaties. IVP probeert waar mogelijk schokkende gebeurtenissen te voorkomen of de impact van deze gebeurtenissen zo veel mogelijk te beperken. Ze ondersteunen hulpdiensten, vervoersorganisaties en overheden.

Het IVP is in 1985 opgericht om psychotrauma op de maatschappelijke agenda te zetten. Bij de start ging het om onderzoek naar de impact op getroffenen van gijzelingen en overvallen. Inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid met trainingen, crisisopvang en traumatherapie. De intensieve samenwerking met diverse partners voorziet IVP van kennis over actuele wetenschappelijke inzichten, innovatieve ontwikkelingen en de laatste richtlijnen en beleidsvorming.

Trainingen en diensten

Het IVP biedt trainingen op het gebied van agressiehantering, bedrijfsopvang, omgaan met stress, compassiemoeheid en weerbaarheid. Daarnaast brengt ze advies uit aan organisaties op basis van onderzoeken naar stressfactoren. Het IVP geeft traumatherapie, acute crisisadvisering en coaching gerelateerd aan het functioneren en stress in werksituaties. Om de veerkracht van een medewerker in kaart te brengen, biedt IVP een mental-check-up.

Alarmnummer IVP

Politieke ambtsdragers worden regelmatig geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie of agressie. Naarmate dit vaker gebeurt kan er gewenning ontstaan en kan men denken dat het onderdeel is van de functie. Als de bedreiging zeer ingrijpend en acuut is, kan het IVP alarmnummer worden gebeld: 088-3305 112 (buiten kantoortijd). Het alarmnummer is bedoeld voor overheden, bedrijven, organisaties en politieke ambtsdragers. Binnen 30 minuten neemt een IVP-hulpverlener telefonisch contact op met de politieke ambtsdrager.

Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | Mentale druk | Nazorg | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact