Over ons

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Netwerk Weerbaar Bestuur

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om ondermijning van de democratie tegen te gaan. Verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen zijn ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren in dit proces te ondersteunen. Ondanks de vele overwinningen en successen, blijkt uit cijfers van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 dat het nog niet genoeg is. Het is onze verantwoordelijkheid hier verder mee aan de slag te gaan. De afgelopen jaren werden er steeds meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld. Daarbij waren ze ook vaker getuige van incidenten bij collega’s. Met name intimidatie en verbale agressie en bedreiging zijn veel voorkomende problemen.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur is daarom sinds 5 april 2018 officieel van start gegaan met een intentieverklaring (pdf) tussen 28 partners. Samen willen we ervoor zorgen dat politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen én zullen uitoefenen. Door middel van bewustwording, voorlichting, ondersteuning en nazorg spant het netwerk zich in voor een weerbaar bestuur, voor decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben diverse beroeps- en belangenverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap van Burgemeesters zich aangesloten bij het netwerk. Ook zetten meerdere bestuurdersverenigingen van politieke partijen en verschillende expertisebureaus zoals het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum, Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en Stichting Impact, zich in voor een weerbaar bestuur. Daarnaast hebben ook de Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg zich bij netwerk weerbaar bestuur gevoegd.

Contact Netwerk Weerbaar Bestuur

Wilt u contact opnemen met het Netwerk Weerbaar Bestuur? Stuur dan een e-mail naar Politiekeambtsdragers@minbzk.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom weerbaar bestuur? Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief.

Privacyverklaring
Het Netwerk Weerbaar Bestuur gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert. Meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens leest u op de pagina Privacy van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.