Ondersteuningsteam on Tour: de kracht van het gesprek

De manier waarop bestuurders worden bejegend, verruwt. Veel wethouders, gemeenteraadsleden en Statenleden ervaren hierdoor een drempel om hun standpunten uit te dragen. Daarnaast kan het mensen weerhouden om aan het openbaar bestuur deel te nemen. Nieuwe aanwas blijft daardoor achter en dat is niet goed voor het lokale en regionale bestuur. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) heeft als doel politieke ambtsdragers bij dit onderwerp te ondersteunen en gemeenten en provincies instrumenten te geven om met bedreiging en intimidatie om te gaan. In dat kader organiseert het OT sinds twee jaar een Tour waarbij het proactief alle gemeenten en provincies in Nederland benadert om daar een bijeenkomst over het onderwerp te organiseren.

Hoe de Tour werkt

In eerste instantie houdt het OT daarbij een voorgesprek met de burgemeester c.q. commissaris van de Koning en de griffier, om te onderzoeken wat er speelt. Wanneer daar behoefte aan blijkt, wordt er vervolgens een breed gesprek georganiseerd met het College en de raad c.q. de Staten. Het OT stemt dat gesprek volledig af op de wensen die door een gemeente dan wel provincie zijn geuit. Het neemt ook de begeleiding en bekostiging voor zijn rekening. Wanneer daar behoefte aan blijkt te zijn, biedt het OT daarna nog aanvullende trainingen aan. Dit kunnen zowel individuele trainingen zijn, als trainingen voor de hele gemeenteraad c.q. Staten. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente of provincie zelf.

Motieven om als gemeente/provincie mee te doen

De motieven om het OT langs te laten komen: de ene gemeente/provincie wil zich beter ‘wapenen’ tegen incidenten waar het al mee te maken heeft, terwijl de andere gemeente/provincie goed voorbereid wil zijn op wat er eventueel zou kunnen gebeuren.  

Wat de Tour oplevert

Desgevraagd vertelt Titus Visser van het Ondersteuningsteam dat het onderwerp omgaan met agressie en intimidatie leeft. En dat er steeds opnieuw mooie discussies ontstaan, waarbij incidenten op tafel komen die nog niet eerder zijn geuit. Daar wordt dan voor het eerst in gezamenlijkheid over gesproken. Wat meteen een winstpunt is, want zo wordt een individuele, nare ervaring iets collectiefs. Het is ook wat het OT benadrukt: steun elkaar en ga om iemand heen staan! Dit draagt bij aan een setting waarin mensen zich veilig voelen. Daarbij geeft het OT ook praktische tips. Doe bijvoorbeeld aangifte als gemeente/provincie en niet als individueel persoon. Zo laat je aan degene die zich schuldig maakt aan agressie zien dat er een collectief tegenover hem staat. Tijdens de Tour is er ook aandacht voor preventie en voor de instrumenten die je tot je beschikking hebt om met intimidatie en bedreigingen om te gaan (een ‘gebruiksaanwijzing’). En om te bepalen wanneer er eigenlijk een grens wordt overschreden.

Bijna alle gemeenten al benaderd

Tot nu toe (maart 2024) heeft ruim tachtig procent van gemeenten waarmee al contact is geweest, aangegeven een breed gesprek met het college en de raad te willen. Van de in totaal 342 gemeenten zijn er bij 200 voorgesprekken gepland of hebben deze al plaatsgevonden. 

Planning per provincie

Het OT hanteert een planning per provincie. Met gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Limburg, Zeeland en Flevoland is er inmiddels contact geweest (gemeenten in deze laatste twee provincies hebben als het goed is recent een brief ontvangen). Ook op de twaalf provinciehuizen zijn inmiddels gesprekken gehouden en gepland. In 2024 komen dan de gemeenten in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland/Fryslân aan de beurt.

Contact

Zelf contact met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur zoeken? Stuur dan een mail naar info@ondersteuningsteamwb.nl

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) steun.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies.

Wanneer u te maken krijgt met agressie en intimidatie kunt u 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. U komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.