Nieuwe lichting Veiligheidspakketten voor startende burgemeesters

Op het congres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters reikte minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe versie uit van het Veiligheidspakket voor startende burgemeesters. 

"Laat ik hier nog eens glashelder over zijn. Elke bedreiging, uiting van agressie of intimidatie tegen u is onacceptabel. Wie één van u aanvalt, valt ons allemaal aan en tast de kern aan van onze democratie: haar vermogen om te verbinden en verschillen te overbruggen", aldus de minister op het congres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters op 6 oktober. Daar overhandigde zij het eerste exemplaar van de nieuwe lichting veiligheidspakketten aan burgemeester Magda Jansen van Woudenberg. 

Lees meer over het nieuwe veiligheidspakket hier op de website.