Netwerk Weerbaar Bestuur viert 5-jarig bestaan

Het Netwerk Weerbaar Bestuur kwam donderdag 20 april samen voor een feestelijke jubileumbijeenkomst in Den Haag ter ere van het 5-jarig bestaan van het netwerk. Na een terugblik op de successen en uitdagingen van de afgelopen vijf jaar, werd ook vooruitgekeken en besproken hoe we de online veiligheid van politieke ambtsdragers kunnen verhogen.

Op de bijeenkomst waren onder andere vertegenwoordigers aanwezig van beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en Statenleden, naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, politieke bestuurdersverenigingen, politie en de ministeries van BZK en JenV.

Taboe om erover te praten minder geworden

De deelnemers zagen de afgelopen jaren dat het taboe om over agressie en intimidatie te praten minder is geworden. Daar heeft voorbeeldgedrag van o.a. commissarissen van de Koning, burgemeesters en collega-ambtsdragers aan bij gedragen. Hierdoor wordt het normaler om eigen ervaringen te delen en te melden. “Is het niet voor jezelf, dan is het voor je collega’s”, voegde één van de aanwezigen toe. Samen spraken de deelnemers af om dit open gesprek over incidenten en het niet normaliseren van agressie en intimidatie te blijven voortzetten.

Onderzoek van Stichting DeGoedeZaak

In het tweede deel presenteerde Stichting DeGoedeZaak het onderzoek naar de impact van online haat tegen politiek ambtsdragers. Aansluitend werden ervaringen en ideeën gedeeld over hoe de online veiligheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers verhoogd kan worden. Met extra aandacht voor minderheidsgroepen, waartegen de persoonsgerichte haat hoger is.

De perspectieven vanuit onder meer Slachtofferhulp, de wetenschap, beroepsverenigingen, politieke partijen en de politie leverden een interessant gesprek op. Ideeën zoals trainingen op maat, handvatten voor online vindbaarheid en het leren van andere beroepsgroepen werden besproken. De kern van deze ideeën was samenwerken, het gesprek voeren en gezamenlijk een duidelijke grens stellen.

Live getekend visueel verslag

Jaap Scheepstra van de Betekenaar presenteerde een visueel verslag van de middag, live getekend tijdens de bijeenkomst. Bekijk het resultaat hieronder.

Getekend visueel verslag lustrumbijeenkomst Netwerk Weerbaar Bestuur