Lessen lokale weerbaarheid

Enige tijd geleden heeft een aantal gemeenten zijn tanden gezet in vraagstukken rondom weerbaarheid in de Leerkring Lokaal Weerbaar. Onder begeleiding van het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Broekhuizen zijn intensieve sessies gehouden die gericht waren op kennisdeling en uitwisseling van praktijkervaringen om de weerbaarheid van gemeentelijke organisaties te vergroten.

In het eindrapport worden 9 lessen weergegeven die relevant zijn voor de lokale overheden, uiteenlopend van een goede informatiehuishouding en aandacht voor bewustwording tot het tegengaan van cliëntelisme en de screening van samenwerkingspartners. De samenvatting van het rapport heeft de vorm van een overzichtelijke factsheet. De tips en tricks zijn voor alle gemeenten beschikbaar.

Zie ook de Q&A: de inzet van de wet Bibob bij gemeenten