Toegankelijkheid

Weerbaar Bestuur wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen

Een website moet voldoen aan functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Status van de toegankelijkheid

Weerbaarbestuur.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B). Een aantal technische aspecten wordt in 2021 opgelost. Nog niet alle documenten voldoen aan de eisen, ook deze worden in 2021 aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Weerbaar Bestuur via politiekeambtsdragers@minbzk.nl.