Zelfscan persoonlijke veiligheid

Wat kunt u als politieke ambtsdrager zelf doen om uw veiligheid te vergroten? Dit ontdekt u met de zelfscan persoonlijke veiligheid.

De zelfscan bevat 18 vragen in 4 categorieën:

  • Veiligheid in en om de woning;
  • Veiligheid en gezin;
  • Veiligheid en digitale communicatie;
  • Veiligheid onderweg.

Het invullen van de zelfscan kost ongeveer 5 minuten. Daarna volgen direct een aantal tips, die u op weg helpen om uw veiligheid te verbeteren. Ook ontvangt u een persoonlijk advies met veiligheidsmaatregelen die u kunt downloaden.

Partners

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de zelfscan ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Hij is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

Bent u geïnteresseerd in de gratis zelfscan? Deze vindt u op de website van het CCV.